Bảng phí vận chuyển đối với khách hàng có lượng hàng trên 1 tấn 1 tháng

Tổng trọng lượng hàng về trong tháng

Đến kho Daphuong tại Hà Nội

1000-3000kg

15.000/kg

3000-6000kg

14.000/kg

Lớn hơn 6000kg

13.000/kg

Bảng giá này dành riêng đối với những khách hàng có lượng hàng lớn trong 1 tháng.

Quý khách lấy hàng trong 1 tháng sẽ vẫn tính phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam như bình thường theo báo giá vận chuyển của Daphuong. Cuối tháng Daphuong sẽ tổng kết lại tổng trọng lượng hàng về trong tháng của quý khách và hoàn tiền vận chuyển chênh lệch vào tiền vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam ở tháng tiếp theo.

Contact us


Bài viết Hot

Liên hệ với chúng tôi