Hướng Dẫn Quản Lý Hàng Ký Gửi

Hàng ký gửi: Là các khách hàng chỉ nhờ công ty nhận và vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Quý Khách xin vui lòng tạo 1 tài khoản tại daphuong.com

Bước 1: Chọn Ký gửi trên phần kiện hàng ở thanh công cụ bên trái màn hình.

Bước 2: Chọn chờ nhận

Bước 3: Chọn thêm để thêm mã vận đơn ký gửi

Trong phần thêm quý khách có thể điền cũng 1 lúc nhiều mã vận đơn không hạn chế số lượng ( Lưu ý: mỗi mã vận đơn 1 dòng mã thứ 2 xuống dòng và điền tiếp ).

Bước 4: Chọn Kiện Hàng của tôi để quản lý các kiện hàng mà quý khách đã điền lên ở bước thứ 3. Trong đây sẽ hiện đầy đủ trạng thái của từng kiện hàng. Quý khách có thể theo dõi và đợi hàng về kho Việt Nam để tiến hành nhận hàng.

Quý khách có thể xem cụ thể ở hướng dẫn bằng hình ảnh dưới đây

Xin cảm ơn!!!

Contact us


Bài viết Hot

Liên hệ với chúng tôi